Interieur

Ingrijpende wijzigingen

20111208_7Het interieur van het kerkje is in de loop van de tijd ingrijpend gewijzigd. Van de oorspronkelijke, vurenhouten preekstoel, die midden voor het gangpad was opgehangen, resteert nu alleen nog de geelkoperen lezenaar. Ook de vurenhouten kerkbanken uit 1826 zijn er niet meer. Deze waren oorspronkelijk zodanig gekromd, dat ieder in dezelfde rij op dezelfde afstand van de preekstoel zat. Iedere rij had destijds namelijk haar eigen plaatsengeld; een belangrijke bron van inkomsten voor de kleine gemeente.

Aanpassingen

Van Gogh kerkje 43025Na het aanbrengen van de deur naar de consistoriekamer is in 1951 de huidige, vijfzijdige preekstoel in de hoek geplaatst. Ook de koperen doopvont kreeg toen zijn definitieve plaats. In datzelfde jaar werden de kerkbanken vervangen door eikenhouten exemplaren, die vervolgens in 1973 grotendeels vervangen zijn door stoelen, waardoor het mogelijk is meer variatie aan te brengen in de opstelling. Ook werd de eenvoudige avondmaalstafel vervangen door het eiken exemplaar, dat er nu nog staat. De in 1951 aangelegde voetverwarming was geen succes; deze werd in 1964 vervangen door heteluchtverwarming. De verlichting is herhaaldelijk aangepast: van bolvormige lampen van melkglas via moderne armaturen naar de huidige lichtkronen.