Stichting

Stichting Van Gogh Kerkje NuenenUntitled-4

De Protestantse Stichting van Goghkerkje zet zich in voor het in stand houden van het Van Goghkerkje in Nuenen, het daarbij behorende orgel, het carillon en de tuin. Dit zijn historisch waardevolle en gezichtsbepalende elementen in het dorpsbeeld van Nuenen.

Stichting Van Goghkerkje Nuenen is een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI (RSIN 816041908). Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze stichting voor ten minste 90 % een algemeen belang dient en dat de Stichting geen winstoogmerk heeft. De Stichting voldoet aan de eisen voor wat betreft het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording. Alle informatie stellen we openbaar ter beschikking, onder andere op deze website, zodat u inzicht krijgt in het functioneren van onze stichting. De financiƫle verantwoording over het jaar 2023 voor de Stichting Van Gogh Kerkje kunt u hier downloaden.

Breed publiek

Om het Van Goghkerkje in stand te kunnen houden, brengen we het kerkje en zijn historische waarde onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek. We streven er daarnaast naar de vrije ligging van het Kerkje in zijn omgeving te behouden. We ontwikkelen en implementeren werkplannen voor het onderhoud van het exterieur en interieur van het kerkje. Verder initieert, onderhoudt en versterkt de Stichting sociaal-culturele relaties in Nuenen, zoals de relatie met de gemeente Nuenen, de Nuenense kerkelijke gemeenschappen en het Vincentre.

Beschikbaar voor activiteiten

Het kerkje stellen we beschikbaar voor kerkdiensten met een speciaal karakter, bijzondere plechtigheden en bredere culturele activiteiten die passen bij de signatuur en de specifieke locatie van het kerkje.