Orgel en klokken

Verschueren pijporgel

van-gogh-kerkje-43188-400Het huidige orgel heeft vier voorgangers gehad. Het eerste orgel, een vierregisterorgel, werd in 1836 op het balkon geplaatst. In 1888 werd een tweedehands harmonium in gebruik genomen, daarna in 1924 een Hinkel drukwindorgel. Het vierde, in 1950 gekocht, was een 2-klaviers pedaalharmonium. Het huidige Verschueren pijporgel is in 1964 geplaatst. Het heeft een 1-klaviers mechanisch positief met vrij pedaal.

18 klokken carillion

51Petit en Fritzen uit Aarle-Rixtel leverden tijdens de bouw in 1824 een luidklok met een gewicht van 41,3 kg en een diameter van 35 cm. Deze luidklok is in 1942 door het Duitse leger uit het torentje gehaald en later als alarmklok in de St.-Lambertuskerk in Veghel opgehangen. In 1963 schonk de familie Nolte de hervormde gemeente een carillon, bestaande uit 18 klokken. Een bronzen plaquette in het portaal van de kerk getuigt hiervan: “Het klokkenspel in deze toren werd aangeboden door de kinderen Nolte, ter volvoering van de wens van hun ouders, toen G. Huizing, A.P.H. van Vugt en A.J. Vonk kerkvoogden waren en G. Griffioen predikant. Dit geschiedde tijdens het burgerlijk bestuur van jhr. mr. J.J. Smits van Oyen, burgemeester van Nuenen en A.G.W. van Wijck en W. Schuts, wethouders. De klokken werden gegoten door n.v. Eijsbouts, klokkengieterij te Asten. 18 april 1963.  Omdat dit carillon te zwaar was voor het bestaande torentje, werd dit torentje tijdens de restauratie van 1965 vervangen. De liederen werden op banden ingespeeld door de beiaardier Arie Abbenes.